เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของแบรนด์ณัฐฐิญา

แบรนด์ณัฐฐิญาก่อตั้งโดย เจ้าของแบรนด์ คุณณัฐฐิญา ผู้ให้กำเนินกระแสแห่งการดูแลช่องปากและฟันบนโลกออนไลน์  ด้วยยาสีฟันสมุนไพร 100%  และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรก  โดยใช้ชื่อ  “ยาสีสมุนไพรฟันณัฐฐิญา”  สร้างปรากฏการณ์  ยอดจองและขาย  150,000 ตลับ ภายในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น  กลายมาเป็น 10 อันดับ สินค้าขายดีบนโลกออนไลน์ที่ทุกคนต้องพูดถึง และรีวิวจากผู้ใช้จริง  ในระยะเวลาเพียง 2 เดือน  หลังจากการเปิดตัวแบรนด์ณัฐฐิญาเท่านั้น

วิสัยทัศน์และพัทธกิจของแบรนด์ญัฐฐิญา

  • เป็นผู้นำด้านสินค้าสมุนไพรและสินค้าอุปโภคบริโภคใช้ชีวิตประจำวัน
  • พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาด  และเน้นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับตัวแทน
  • ขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : AEC) และในระดับสากล
  • ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร
  • สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว

รูปแบบการตลาดของแบรนด์ณัฐฐิญา

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายบนสังคมออนไลน์ (Social Networking) และ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยทันต่อเหตุการณ์