รางวัลที่ได้รับ

แบรนด์ณัฐฐิญา-asean-plus-awards-2017

แบรนด์ณัฐฐิญา-asean-plus-awards-2017

ASEAN PLUS AWARDS 2017 BEST BIZ & PRODUCT 2017

รางวัลนี้นับเป็นรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี 2560 ซึ่งงานนี้นักธุรกิจชาวต่างชาติมาร่วมรับรางวัลกว่า 100 ท่าน จัดโดย สถาเครือข่ายอาเซียน -ประเทศไทย พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี (นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน) ผู้มอบรางวัล

แบรนด์ณัฐฐิญา-asean-plus-awards-2017
แบรนด์ณัฐฐิญา-asean-plus-awards-2017